Gasellföretag 2018

  • 2018-10-23
  • By Mediahelp

Det är med stor stolthet vi på Mediahelp numera kan kalla oss för Gasellföretag.

DI Gasell är ett pris som årligen delas ut av tidningen Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett flertal kriterier samt en helhetsbedömning av bolaget.

Gasellundersökningen utgår alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar och det är färre än 0,5% av Sveriges aktiebolag som årligen får den prestigefyllda utmärkelsen.

Kriterier som måste uppfyllas för att kunna utses till ett Gasellföretag.

  1. 1. En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. 2. Minst tio anställda
  3. 3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  4. 4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. 5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. 6. I all väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. 7. Sunda finanser.

Vi är otroligt stolta över denna utmärkelse som visar att Mediahelp är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag. Vi är glada över att Mediahelp skapar arbetstillfällen och även inspirerar andra. Tack!