Svenska

Eljouren

"Vi fick ett betydligt bättre resultat med fler kunder till lägre kostnader."
”I bolagets startperiod upplevde vi att det fanns en utmaning i hur och var vi skulle placera våra investeringar för bäst avkastning. Vår affärsidé bygger mer eller mindre helt och hållet på en tillgänglighet för våra potentiella kunder, och även om Google från första början identifierades som en väldigt viktig del av verksamheten så var det en hel del frågor som uppstod.
Mediahelp hjälpte oss med en grundlig analys, som med ett tydligt statistiskt underlag påvisade vad vi behövde göra för att uppnå en framgångsrik marknadsföring. Frågetecken rätades ut till utropstecken och detta bidrog i allra högsta grad till att vi omedelbart kände oss trygga i våra investeringar.
I samband med analysen presenterades även en medieplan som berörde allt som är viktigt inom digital marknadsföring, och även om vi visste att Google skulle vara en väldigt viktig kanal för oss så förstod vi ganska snabbt att det finns stora fördelar med att anlita experter. Mediahelp fick förtroendet att börja med att administrera vårt Google Ads-konto och vi såg en omgående förbättring. Vi fick ett betydligt bättre resultat med fler kunder till lägre kostnader. Detta i kombination med att vi, istället för att fokusera på marknadsföring, kunde fokusera på våra kunder ledde till att Mediahelp numer hjälper oss med allt – Google, sociala medier och innehåll så som foto och film.
Svenska Eljouren är ett företag som vill expandera och ta marknadsandelar och för att vi hela tiden ska känna att vi är på rätt väg så har den kontinuerliga uppföljningen från Mediahelp varit oumbärlig. Självklart kan vi själva följa hur det går i vårt Analytics-konto men att ha någon som både kommer med insikter och som ibland ifrågasätter vissa delar gör att våra avstämningsmöten bidrar till att vi hela tiden utvecklas och förbättrar våra resultat.”
/Joakim Hellström, Grundare & Marknadsföringsansvarig

Kontakta oss för mer info och offert

Rulla till toppen